ચાલ, ફરી નિશાળે જઈએ...
13-05-2020
બાળપણની અનેક સ્મૃતિઓમાંની એક અવિસ્મરણીય સ્મૃતિ શાળાકીય જીવનની ગણી શકાય. એ સરસ મજાનું બેફીકરું જીવન, ના કોઈ સામાજિક કે ના આર્થિક ચિંતા અને ભાર વગરનું ભણતર. સાચા મિત્રો, ઉમદા શિક્ષકો અને વૈવિધ્યપૂર્ણ વાતાવરણ પૂરું પાડનાર શ્રી વિવિધલક્ષી વિદ્યામંદિરે વિદ્યાર્થીઓનું ઉત્કૃષ્ટ ઘડતર કર્યું છે. વિદ્યામંદિરની ૧૯૯૫ની બેચના વિદ્યાર્થીઓએ હાલના લોકડાઉનના સમયમાં એક સુંદર વિડિયો બનાવી વર્તમાન વિદ્યાર્થીઓને અનેરો રાહ ચીંધ્યો છે. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો કહે છે, ચાલો આજે નવરાશની આ ક્ષણોમાં જૂની યાદોને વાગોળી મનનાં ખભે યાદોનું દફતર ભરાવીને નિશાળે જઈએ. (વિડિયો માટે વિડિયો ગેલેરી જુઓ...)
 
CONTACT US

Vidyamandir Trust, Palanpur
Taleybaug (Vidyamandir Campus-1), Palanpur - 385 001, Dist : Banaskantha, North Gujarat

Tel : +91 - 2742 258547, 250215
Fax : +91 - 2742 265139
Email : centraloffice@vidyamandir.org
mahitivibhag@vidyamandir.org

Copyright © 2010-2020, All Rights Reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution