વિદ્યામંદિર ગૌરવ
13-05-2020

સમગ્ર વિશ્વ હાલમાં કોરોના વાયરસની મહામારી સામે ઝઝુમી રહ્યું છે. ભારતમાં પણ કોરોના વાયરસનાં સંક્રમિત દર્દીઓની સારવારમાં મેડિકલ અને પેરા મેડિકલ સ્ટાફ જીવના જોખમે ફરજ બજાવી રહેલ છે તો લોકડાઉનના અમલ માટે સનદી અધિકારીઓ, પોલીસ અધિકારીઓ પણ ખડેપગે ફરજ બજાવી રહેલ છે. જેમાં વિદ્યામંદિર પરિવાર માટે ગૌરવની વાત એ છે કે, દેશ વિદેશમાં ફરજ બજાવી રહેલા કોરોના વોરિયર્સમાં વિદ્યામંદિરના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. વિદ્યામંદિરમાંથી સર્વાંગી શિક્ષણ મેળવીને વિવિધ ક્ષેત્રે પોતાનું યોગદાન આપી રહેલા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ પૈકી ૮૦૦ થી વધુ ડોક્ટર્સ,  ૧૦૦૦ થી વધુ પેરામેડીકલ સ્ટાફ તરીકે સેવકો, ૪૦ થી વધુ વર્ગ - ૧  અને ૨ના સરકારી અધિકારીઓ અને ૧૦૦થી વધુ  પોલીસ ખાતામાં વર્ગ ૧, ૨ અને ૩ ના અધિકારીઓ તરીકે અને ૨૦થી વધુ પત્રકારત્વ જગતમાં કોરોનાની આ મહામારીના સમયમાં કોરોના યોધ્ધાઓ તરીકે સમાજમાં અવિરત સેવાઓ આપી રહ્યા છે તે બદલ વિદ્યામંદિર પરિવાર ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે. તમામ કોરોના યોધ્ધાઓને વિદ્યામંદિર વંદન.

 
CONTACT US

Vidyamandir Trust, Palanpur
Taleybaug (Vidyamandir Campus-1), Palanpur - 385 001, Dist : Banaskantha, North Gujarat

Tel : +91 - 2742 258547, 250215
Fax : +91 - 2742 265139
Email : centraloffice@vidyamandir.org
mahitivibhag@vidyamandir.org

Copyright © 2010-2020, All Rights Reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution