શ્રદ્ધાંજલિ : સ્વ. છગનદાસ પરસોતમદાસ પટેલ - પૂર્વ પ્રોફેસર, શ્રી ડી.ડી.ચોકસી કોલેજ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન
08-07-2020

વિદ્યામંદિર ટ્રસ્ટ, પાલનપુર સંચાલિત શ્રી ડી.ડી.ચોકસી કોલેજ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશનના પૂર્વ પ્રોફેસર શ્રી છગનદાસ પરસોમદાત્તસ પટેલનું તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ નિધન થયેલ છે. તા.૧૫/૦૭/૧૯૭૧ થી ૧૪/૦૬/૧૯૯૪, કુલ ૨૪ વર્ષ સુધી કોલેજના  અનેક વિદ્યાર્થીઓમાં ગુજરાતી ભાષાનું સંવર્ધન કરનાર, શ્રી વિવિધલક્ષી વિદ્યામંદિરના...... અને શ્રી ડી..ડી.ચોકસી કોલેજના..... ગીતના રચયિતા, બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા વ્યક્તિત્વને વિદ્યામંદિર પરિવાર ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલી અર્પે છે.

 
CONTACT US

Vidyamandir Trust, Palanpur
Taleybaug (Vidyamandir Campus-1), Palanpur - 385 001, Dist : Banaskantha, North Gujarat

Tel : +91 - 2742 258547, 250215
Fax : +91 - 2742 265139
Email : centraloffice@vidyamandir.org
mahitivibhag@vidyamandir.org

Copyright © 2010-2020, All Rights Reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution