ગુરુ - શિષ્ય પરંપરા
13-05-2020

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગુરુનો મહિમા ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. ગુરુ એટલે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ તરફ લઈ જનારી શકિત. વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ શિ઼ક્ષક અથવા માર્ગદર્શકને પણ ગુરુ તરીકે સંબોધવામાં આવે છે. વિદ્યામંદિરના ગુરુજનોએ વિદ્યામંદિરના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપવા સાથે તેમનામાં સંસ્કારનું સિંચન પણ કર્યું છે. એટલે જ એ વિદ્યાર્થીઓ આજે વિવિધ ક્ષેત્રે પોતાનું શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપી રહ્યા છે. વિદ્યામંદિરની ૧૯૯૫ની બેચના આવા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને તેમના ગુરુજનોએ હાલના લોકડાઉનના સમયમાં એક વિડિયો બનાવી ગુરુ - શિષ્યના સંબંધોની પરંપરા નિભાવી છે. (વિડિયો માટે વિડિયો ગેલેરી જુઓ...)

 
CONTACT US

Vidyamandir Trust, Palanpur
Taleybaug (Vidyamandir Campus-1), Palanpur - 385 001, Dist : Banaskantha, North Gujarat

Tel : +91 - 2742 258547, 250215
Fax : +91 - 2742 265139
Email : centraloffice@vidyamandir.org
mahitivibhag@vidyamandir.org

Copyright © 2010-2020, All Rights Reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution