શ્રદ્ધાંજલિ
04-04-2020

શ્રી ગોદડભાઈ સાગરાસણીયા સાહેબનું તા.૦૪-૦૪-૨૦૨૦ને શનિવારે રાત્રે નિધન થયું છે. તેમના નિધનથી પાલનપુરે સાચા અર્થમાં કેળવણીકાર અને વિદ્યામંદિરે પાયાના ઘડવૈયા ગુમાવ્યા છે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સદગતના આત્માને ચિર શાંતિ અર્પે એવી પ્રાર્થના. શ્રી ગોદડભાઈ સાહેબને વંદન.

 
CONTACT US

Vidyamandir Trust, Palanpur
Taleybaug (Vidyamandir Campus-1), Palanpur - 385 001, Dist : Banaskantha, North Gujarat

Tel : +91 - 2742 258547, 250215
Fax : +91 - 2742 265139
Email : centraloffice@vidyamandir.org
mahitivibhag@vidyamandir.org

Copyright © 2010-2020, All Rights Reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution