Our Visitors

Home / our visitors

Madhukar V. Desai - 1951

Morarji Desai (P.M.) - 1954

Ravishankar Maharaj - 1958

Hitendra Desai - 1958

Vinoba Bhave - 1958

Kanubhai Maheta - 1960

Rani Jagdambakumariji (Nepal) - 1961

Vimla Tai - 1962

Navab Saheb, Shantilal Shah, Gordhanlal Chokhawala - 1967

Fatesinhrav Gayakwad - 1968

Chandulal Trivedi - Rajaypal, Panjab - 1970

Ghanshyam Oza - Chief Minister of Gujarat - 1972

Divykant Nanavati - 1973

Suresh Dlal - Kavi - 1976

H. M. Patel - Indian Finance Minister - 1977

Prabhudas Patwari - Governor, Madras - 1978

Kings Burgn - Governor, Antwarp - 1980

Javed Miyadad - Pakistani Cricketer - 1980

B. K. Nehru - Rajyapal - 1985

Sachchidanandji & Suryakant Parikh - 1990

Kavi Harindra Dave & Kanubhai Mehta - 1992

Navab Ikbal Mahmmad - 1992

Anshumansinhji- Gujarat Rajyapal, Dhirubhai Shah - Vidhansabha Adhyksh & Beljiam Counselar

Rajshri Birla, Chandrashekhar Dhrmadhikari - 2003

Narendra Modi, Prime Minister & Anandiben Patel

Pranav Mistri & Arunbhai Mehta

Prakash Shah - 2012

Dipak Jain - INSEAD Dean - 2012

Rasel Mehta

Vijay Rupani - 16th Chief Minister of Gujarat

Amirkhan 70th Year Ujavani - 2019

Title 4